חצי מרתון התבור: לוח זמנים

חצי מרתון התבור
חצי מרתון התבור

לוח זמנים

יום חמישי, 28/4/22:

יעלה בקרוב.

יום שישי, 29/4/22:

5:00- פתיחת המתחם+ אקספו+ חלוקת ערכות

6:00- זינוק מקצה 21.1 ק”מ

6:30- זינוק מקצה 10 ק”מ

6:45- זינוק מקצה 5 ק”מ

7:30- זינוק מקצה 3 ק”מ עממי

9:30- טקס סיום