המרתון המדברי הבינלאומי אילת: קטגוריות גיל

המרתון המדברי הבינלאומי אילת
המרתון המדברי הבינלאומי אילת

קטגוריות גיל

קטגוריית מרתון:

גברים/נשים מקומות 1,2,3 :

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70+

מינימום 5 משתתפים לקטגוריה (אם לא יהיו לפחות 5 ייתכן שהקטגוריה תאוחד עם הצמודה לה)
שנת הלידה קובעת את גיל המשתתף.

קטגוריות חצי מרתון

גברים/נשים מקומות 1,2,3 :

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70+

מינימום 5 משתתפים לקטגוריה (אם לא יהיו לפחות 5 ייתכן שהקטגוריה תאוחד עם הצמודה לה)
שנת הלידה קובעת את גיל המשתתף.

קטגוריות 10 ק”מ

גברים/נשים מקומות 1,2,3 :

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70+

מינימום 5 משתתפים לקטגוריה (אם לא יהיו לפחות 5 ייתכן שהקטגוריה תאוחד עם הצמודה לה)
שנת הלידה קובעת את גיל המשתתף.

קטגוריות 5 ק”מ

גברים/נשים מקומות 1,2,3:

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70+

מינימום 5 משתתפים לקטגוריה (אם לא יהיו לפחות 5 ייתכן שהקטגוריה תאוחד עם הצמודה לה)
שנת הלידה קובעת את גיל המשתתף.

פרסים

גברים כללי מקום 1, 2, 3
נשים כללי מקום 1, 2, 3

* על מנת לזכות בפודיום יש צורך ברישום של מינימום 5 משתתפים בכל קטגוריה.
במידה ולא יהיו 5 משתתפים תאוחד הקטגוריה החסרה עם הקטגוריה הצעירה ממנה