המרתון המדברי אילת: הרשמה לאירוע

המרתון המדברי אילת
המרתון המדברי אילת

הרשמה לאירוע

מוקדמת 30/11/2019 16:00 – 01/06/2020 23:59
רגילה 02/06/2020 00:00 – 01/11/2020 23:59
מאוחרת 02/11/2020 00:00 – 24/11/2020 20:00