מרוץ העגור: לוח זמנים

מרוץ העגור
מרוץ העגור

לוח זמנים

6:00-6:15- זינוקים מקצה 21.1 ק”מ

6:30-6:45- זינוקים מקצה 10 ק”מ

7:00- זינוק מקצה משפחות 4 ק”מ