מרוץ העגור: לוח זמנים

מרוץ העגור
מרוץ העגור

לוח זמנים

06:00 – פתיחת המתחם

07:30 –  זינוק מקצה 10 ק”מ

08:00 –  זינוק מקצה 21.1 ק”מ

10:20 –  זינוק מקצה 5 ק”מ

10:45 –  טקס סיום