מרוץ העגור: לוח זמנים

מרוץ העגור
מרוץ העגור

לוח זמנים

4/11/22:

6:20- זינוק מקצה חצי מרתון

6:30- זינוק מקצה 10 ק”מ

6:45-  זינוק מקצה עממי 4 ק”מ

9:00- טקס סיום