מרוץ אצבע הגליל: לוח זמנים

מרוץ אצבע הגליל
מרוץ אצבע הגליל

לוח זמנים

יום שישי, ה- 1/4/22:

5:45- קפה של בוקר ופתיחת חלוקת ערכות במתחם הכינוס

6:45- זינוק מקצה 15 ק”מ

7:00- זינוק מקצה 5 ק”מ

8:45- טקס סיום מנצחים.