מרוץ אצבע הגליל: חלוקת ערכות

מרוץ אצבע הגליל
מרוץ אצבע הגליל

חלוקת ערכות

31/3/22 מהשעה 15:00 עד 20:00- מרכז מבקרים, אגמון חולה

1/4/22, בוקר האירוע מהשעה 5:45 עד 6:45- שטח הכינוס, אגמון החולה