שיא יחסי מול שיא מוחלט

מאת: לירון תמם marathon israel

בתאריך: 15.05.2019

האם רץ יכול לקבוע לעצמו מה נחשב כשיא או שהכל במספרים? לירון תמם בתהיה שבטח מעסיקה לא מעט רצים

כשאני משתתף בחצי מרתון בדרך כלל כבר בקילומטר ה-15 אני יכול לדעת אם אני עומד לשבור שיא או לאאם אני נמצא על 1:09 ש‘ או מתחת לזהאני יודע שיש לי סיכויאם לא  אז אני מבין שתמיד יש את הפעם הבאה.

הטענה הזאת הוכיחה את עצמה בחצי מרתון תל אביב האחרוןהגעתי אל הקילומטר ה-15 כשהייתי מתחת לתוצאה הזאתוהנחתי שאוכל לשבור את השיאבקילומטר האחרוןידעתי שאשבור את השיא רק לא ידעתי בכמהאז האצתי ורצתי את המרחק שנותר בשמונה שניות מהר יותר מהקצב שלי בכל המרוץזו היתה פעם שלישית מתוך שבעה פעמים ששברתי את השיא במרחק הזהמאז דצמבר 17.

שלושה שבועות אחר כךהגעתי אל חצי מרתון ירושלים בלי שום כוונה לעשות תוצאהלמען האמת קיוויתי לא לפשל יותר מדיבקילומטר ה-15 הסתכלתי על השעון וראיתי שאני רחוק מהשיאלבסוףכן הצלחתי לשבור שיא מסלול ואפילו עשיתי נגטיב של כמעט דקה בין החצי הראשון של המסלול לחצי השנילמרות שלא שברתי שיא אישיהייתי הרבה יותר מרוצה בסיום המרוץ מאשר בתל אביב.

מי לא רוצה לנצח?

פתחתי את המאמר עם שני הסיפורים האלה בגלל שיש נקודה אחת שאני מוצא את עצמי מתעסק איתה לא מעטההבדל בין שיא מוחלט לשיא יחסיההבדל בין שיא שבא לידי ביטוי במספר לבין תחושת שיא שלא תמיד אפשר למדודהרבה פעמים אנחנו נוטים לייחס לשיא המוחלט את המשמעות החשובהאבל אני נוטה לחשוב שהוא פחות חשוב ומשמעותימריצות שנגמרות בלי שיא אך הן מספקות הרבה יותר.

אינני יודע למה אני מתעסק בזהאולי זה עניין של גילפרופורציות (יש קשר בין השניים), אימוניםהיום אני יודע שאני פחות מוצא עניין ומשמעות בשיאים מאשר בעברלא שזה לא משמח אותי אלא שזה פחות משפיע עלייש לזה פחות משמעות מבחינתיקצת בסתירה לעובדה שאני מתאמן הרבה יותר קשהמשקיע הרבה יותר זמן בריצה ובדברים מסביבבסיכומו של דברחצי דקה לכאן או לכאן כבר לא תשנה דבר.

אז ניסיתי לחשוב למה אני מתעסק בזה כל כך הרבההרי זה שרצתי מהר יותר לא אומר שום דברזה אומר שהאימונים משתלמים ושאני עובד נכוןאבל האם  זה אומר משהו על ההנאה שלייכול להיות שעכשיו השיאים יותר שכיחיםאז זה פחות משמעותיאך ההסבר לא מסביר מדוע ריצות שאין בהן שיאיכולות לגרום לי יותר הנאה במקרים מסוימים.

אז יש את העניין של הגיל והפרופורציהאני הרי יודע ששום שיא לא ישנה שום דבר בחייויש גם עניין של פוזיציהאני לא מתחרה בשביל כסףלא בשביל תואראז זה פחות חשובאשבור שיאמחר אתעורר וחוץ מתחושה טובה (כמו זו שאני יכול לקבל בסיום ריצה שאין בה שיא), לא ישתנה שום דבר.

משיא לשיא

חלקכם בוודאי יניח שמדובר פה באחד שלא רוצה להצליחובכןזה לא מדויקאם לא הייתי רוצה להצליח לא הייתי מתעורר כל בוקר מוקדם ומתאמן קשהלא הייתי הולך למרוצים בכלל ואם הייתי הולך אז הייתי רץ אותם קלילדבר שאני מאוד מתקשה לעשות גם כשאני מגיע מתוך כוונה לעשות אותם בכיף (זו היתה המטרה שלי בחצי מרתון ירושלים ובסוף ניסיתי לרוץ הכי מהר שיכולתי).

יש פה איזה אבסורדמצד אחד לא בוער בי לשבור שיאואני די שונא לרוץ מהר ולהתאמץמצד שני אני שונא להיכשל ולעשות תוצאה לא טובהאז אני מנסה לתת כל מה שאני יכולבסוף אני מסתכל ויכול להיות מרוצה יותר ממרוץ טוב בלי תוצאה מאשר ממרוץ עם תוצאהבחצי מרתון טבריה האחרון הייתי רחוק מהשיאאבל לא רק שנהניתיגם הייתי מאוד מרוצה מהריצה שליאולי יש בזה היגיוןאם לא רצים מהר אז פחות סובליםאז אפשר יותר ליהנותקשה מאוד לנצל תחושה של סבל בשביל ליהנותאולי אפשר לרוץ מהר יותר אבל לא נהנים מזהאז משלמים מחיר ואין שיא אבל לפחות נהנים.

העניין עם שיאים הוא, ובכןשהם לא נגמריםבכל פעם אפשר לשפראפשר להתקדם יותרלהוריד שנייה ועוד שנייהזה לא נגמריש מי שחי בשביל זהויש את מי שלא מחפש אותם וזה לא מעניין או מאתגר אותו בכללאני תקוע באמצעמתלבט עדיין אם הם בכלל רלוונטיים.

אבל בינינועל  מי אני עובדכבר כמה שנים אני תקוע על אותו שיא בריצת 10 קילומטר ואני לא מתכוון לוותר עד שאשפר אותוגם אם למחרת