RUNNING B7

בתאריך: 31.12.2020

כמה מילים על מאמן הקבוצה:

מאמין שלכל אחד יש את הדרך שלו, מאמין שכוחה של הקבוצה היא לא רק במאמן, גם באנשים שמרכיבים את הקבוצה.

אופי הקבוצה ולמה מומלץ להתאמן אצלם?

קבוצה מאוד חברתית, שישי בה אנשים מכל הגילאים והרמות. גישה אישית של המאמן כלפי כל אחד מהמתאמנים.

איפה הקבוצה אוהבת לקיים את האימונים שלה ואיך הם מתבצעים?

מתאמנים לפחות 2 עד 4 פעמים. בכל מיני פארקים בבאר שבע והסביבה.
מקום מיוחד/ פעילות מיוחדת שהקבוצה אוהבת לעשות יחד:
מארגנים מרוץ משפחות שנתי של כ-500 איש. מרוץ למען העלאת המודעות לאנשים עם אוטיזם, המרוץ מאורגן לפי כל הכללים.

פרטי התקשרות לשאלות נוספות והצטרפות:

0525221389/ @runningb7