מרתון התנ”ך הבינלאומי: לוח זמנים

מרתון התנ”ך הבינלאומי
מרתון התנ”ך הבינלאומי

לוח זמנים

יום שישי:

5:00- פתיחת חלוקת ערכות בשילה הקדומה.

6:00- זינוק מקצה 42.2 ק”מ

7:00- זינוק מקצה 21.1 ק”מ

7:30- זינוק מקצה 10 ק”מ

9:00- זינוק מקצה 5 ק”מ

10:00- זינוק מקצה צמי”ד+ משפחות

10:30- טקס סיום וחלוקת גביעים למנצחים.