תמנע דזרט: קטגוריות גיל

תמנע דזרט

קטגוריות גיל

23 ק”מ

גברים/ נשים

מקום 1

מקום 2

מקום 3

14 ק”מ

גברים/נשים

מקום 1

מקום 2

מקום 3

9 ק”מ

גברים/נשים

מקום 1

מקום 2

מקום 3

6 ק”מ

גברים/נשים

מקום 1

מקום 2

מקום 3