תמנע דזרט: מקצים

תמנע דזרט

23 ק"מ

נתחיל באגם תמנע לכיוון עמודי שלמה על סינגל המשפחות, משם נמשיך לאורך הסינגל עד הכביש, נחצה אותו ונמשיך בתחתית התנין עד לכביש הבא שאותו נחצה, נמשיך לכיוון גבעת בורג המדהימה ביופייה, שם נפנה שמאלה לכיוון סינגל המכרות שיוביל אותנו לתחנת המים בקשתות ומשם נמשיך על הסינגל שייתן לנו לחוות עליות וירידות, רובן, בכיוון החזרה לאגם שתעבור כמובן מתחת לספינקס.
מי שיסתכל ממש טוב שמאלה יראה גם את הגביע...
(הריצה ללא מדידת זמנים).

תאריך

יום שישי 30.04.2021

שעת התחלה

06:00

משך מקצה

3 שעות

נקודת התחלה

אגם תמנע

עלות המקצה

230

23 ק"מ - על המקצה בהרחבה

נתחיל באגם תמנע לכיוון עמודי שלמה על סינגל המשפחות, משם נמשיך לאורך הסינגל עד הכביש, נחצה אותו ונמשיך בתחתית התנין עד לכביש הבא שאותו נחצה, נמשיך לכיוון גבעת בורג המדהימה ביופייה, שם נפנה שמאלה לכיוון סינגל המכרות שיוביל אותנו לתחנת המים בקשתות ומשם נמשיך על הסינגל שייתן לנו לחוות עליות וירידות, רובן, בכיוון החזרה לאגם שתעבור כמובן מתחת לספינקס.
מי שיסתכל ממש טוב שמאלה יראה גם את הגביע…

23 ק"מ - מפת המקצה ותחנות מים

14 ק"מ

נתחיל באגם תמנע לכיוון עמודי שלמה על סינגל המשפחות, משם נמשיך לאורך הסינגל עד הכביש אותו נחצה ונמשיך בתחתי התנין עד לחיבור עם הסינגל הישן שיוביל אותנו למקטע מדהים העובר לצד הפטרייה, עד לחיבור עם סינגל המכרות החדש שיוליך אותנו לאגם עם מעבר לרגלי הספינקס.
(הריצה ללא מדידת זמנים)

תאריך

יום שישי 30.04.2021

שעת התחלה

06:15

משך מקצה

שעתיים

נקודת התחלה

אגם תמנע

עלות המקצה

200

14 ק"מ - על המקצה בהרחבה

נתחיל באגם תמנע לכיוון עמודי שלמה על סינגל המשפחות, משם נמשיך לאורך הסינגל עד הכביש אותו נחצה ונמשיך בתחתי התנין עד לחיבור עם הסינגל הישן שיוביל אותנו למקטע מדהים העובר לצד הפטרייה עד לחיבור עם סינגל המכרות החדש שיוליך אותנו לאגם עם מעבר לרגלי הספינקס.

14 ק"מ - מפת המקצה ותחנות מים

14 ק"מ הליכה

נתחיל באגם תמנע לכיוון עמודי שלמה על סינגל המשפחות, משם נמשיך לאורך הסינגל עד הכביש אותו נחצה ונמשיך בתחתי התנין עד לחיבור עם הסינגל הישן שיוביל אותנו למקטע מדהים העובר לצד הפטרייה, עד לחיבור עם סינגל המכרות החדש שיוליך אותנו לאגם עם מעבר לרגלי הספינקס.
(הריצה ללא מדידת זמנים)

תאריך

יום שישי 30.04.2021

שעת התחלה

06:20

משך מקצה

3 שעות

נקודת התחלה

אגם תמנע

עלות המקצה

190

14 ק"מ הליכה - על המקצה בהרחבה

נתחיל באגם תמנע לכיוון עמודי שלמה על סינגל המשפחות, משם נמשיך לאורך הסינגל עד הכביש אותו נחצה ונמשיך בתחתי התנין עד לחיבור עם הסינגל הישן שיוביל אותנו למקטע מדהים העובר לצד הפטרייה עד לחיבור עם סינגל המכרות החדש שיוליך אותנו לאגם עם מעבר לרגלי הספינקס.

14 ק"מ הליכה - מפת המקצה ותחנות מים

9 ק"מ

נתחיל באגם תמנע לכיוון עמודי שלמה על סינגל המשפחות, משם נמשיך לאורך הסינגל עד הכביש בו נפנה שמאלה ונרוץ על סינגל תמנע הישן עד לחיבור של סינגל המכרות שיוביל אותנו חזרה לאגם דרך הספינקס והגביע עד לאגם
(הריצה ללא מדידת זמנים)

תאריך

יום שישי 30.04.2021

שעת התחלה

06:30

משך מקצה

שעה וחצי

נקודת התחלה

אגם תמנע

עלות המקצה

170

9 ק"מ - על המקצה בהרחבה

נתחיל באגם תמנע לכיוון עמודי שלמה על סינגל המשפחות, משם נמשיך לאורך הסינגל עד הכביש בו נפנה שמאלה ונרוץ על סינגל תמנע הישן עד לחיבור של סינגל המכרות שיוביל אותנו חזרה לאגם דרך הספינקס והגביע עד לאגם.

9 ק"מ - מפת המקצה ותחנות מים

6 ק"מ

6 ק"מ - נצא מאגם תמנע לכיוון צפון ונטפס לסוללה המשקיפה על האגם, משם לכיוון שביל ישראל שיוביל אותנו דרך המחצבות הישנות לסינגל החדש היורד מכיוון מערב למזרח, נצפה בספינקס המדהים והגביע שמתחתיו ונחזור לאגם.

תאריך

יום שישי 30.04.2021

שעת התחלה

06:45

משך מקצה

שעה

נקודת התחלה

אגם תמנע

עלות המקצה

140

6 ק"מ - על המקצה בהרחבה

6 ק"מ - מפת המקצה ותחנות מים