תמנע דזרט: מקצים

תמנע דזרט

23 ק"מ

נתחיל באגם תמנע לכיוון עמודי שלמה על סינגל המשפחות, משם נמשיך לאורך הסינגל עד הכביש, נחצה אותו ונמשיך בתחתית התנין עד לכביש הבא שאותו נחצה. נמשיך לכיוון גבעת בורג המדהימה ביופייה, שם נפנה שמאלה לכיוון סינגל המכרות שיוביל אותנו לתחנת המים בקשתות. משם נמשיך על הסינגל בעליות ובירידות, בכיוון החזרה לאגם שתעבור כמובן מתחת לספינקס. מי שיסתכל ממש טוב שמאלה יראה גם את הגביע.

תאריך

יום חמישי 12.01.2023

שעת התחלה

05:30

משך מקצה

3 שעות

נקודת התחלה

אגם תמנע

עלות המקצה

230

23 ק"מ - על המקצה בהרחבה

נתחיל באגם תמנע לכיוון עמודי שלמה על סינגל המשפחות, משם נמשיך לאורך הסינגל עד הכביש, נחצה אותו ונמשיך בתחתית התנין עד לכביש הבא שאותו נחצה. נמשיך לכיוון גבעת בורג המדהימה ביופייה, שם נפנה שמאלה לכיוון סינגל המכרות שיוביל אותנו לתחנת המים בקשתות. משם נמשיך על הסינגל בעליות ובירידות, בכיוון החזרה לאגם שתעבור כמובן מתחת לספינקס. מי שיסתכל ממש טוב שמאלה יראה גם את הגביע.

תחנות מים והזנה בק”מ- 5, 11, 18, 21

23 ק"מ - מפת המקצה ותחנות מים

14 ק"מ

נתחיל באגם תמנע לכיוון עמודי שלמה על סינגל המשפחות, משם נמשיך לאורך הסינגל עד הכביש אותו נחצה ונמשיך בתחתית התנין עד לחיבור עם הסינגל הישן שיוביל אותנו למקטע מדהים העובר לצד הפטרייה, עד לחיבור עם סינגל המכרות החדש שיוליך אותנו לאגם עם מעבר לרגלי הספינקס.

תאריך

יום חמישי 12.01.2023

שעת התחלה

05:50

משך מקצה

שעתיים

נקודת התחלה

אגם תמנע

עלות המקצה

200

14 ק"מ - על המקצה בהרחבה

נתחיל באגם תמנע לכיוון עמודי שלמה על סינגל המשפחות, משם נמשיך לאורך הסינגל עד הכביש אותו נחצה ונמשיך בתחתית התנין עד לחיבור עם הסינגל הישן שיוביל אותנו למקטע מדהים העובר לצד הפטרייה, עד לחיבור עם סינגל המכרות החדש שיוליך אותנו לאגם עם מעבר לרגלי הספינקס.

תחנות מים והזנה בק”מ- 5 , 9.5, 11.6

14 ק"מ - מפת המקצה ותחנות מים

9 ק"מ

נתחיל באגם תמנע לכיוון עמודי שלמה על סינגל המשפחות. משם נמשיך לאורך הסינגל עד הכביש בו נפנה שמאלה ונרוץ על סינגל תמנע הישן עד לחיבור של סינגל המכרות שיוביל אותנו חזרה לאגם דרך הספינקס והגביע.

תאריך

יום חמישי 12.01.2023

שעת התחלה

06:20

משך מקצה

שעה וחצי

נקודת התחלה

אגם תמנע

עלות המקצה

170

9 ק"מ - על המקצה בהרחבה

נתחיל באגם תמנע לכיוון עמודי שלמה על סינגל המשפחות. משם נמשיך לאורך הסינגל עד הכביש בו נפנה שמאלה ונרוץ על סינגל תמנע הישן עד לחיבור של סינגל המכרות שיוביל אותנו חזרה לאגם דרך הספינקס והגביע.

תחנות מים בק”מ- 4.5, 6.

9 ק"מ - מפת המקצה ותחנות מים

6 ק"מ

נצא מאגם תמנע לכיוון צפון ונטפס לסוללה המשקיפה על האגם, משם לכיוון שביל ישראל שיוביל אותנו דרך המחצבות הישנות לסינגל החדש היורד מכיוון מערב למזרח, נצפה בספינקס המדהים והגביע שמתחתיו ונחזור לאגם.

תאריך

יום חמישי 12.01.2023

שעת התחלה

07:00

משך מקצה

שעה

נקודת התחלה

אגם תמנע

עלות המקצה

140

6 ק"מ - על המקצה בהרחבה

נצא מאגם תמנע לכיוון צפון ונטפס לסוללה המשקיפה על האגם, משם לכיוון שביל ישראל שיוביל אותנו דרך המחצבות הישנות לסינגל החדש היורד מכיוון מערב למזרח, נצפה בספינקס המדהים והגביע שמתחתיו ונחזור לאגם.

6 ק"מ - מפת המקצה ותחנות מים