מרתון טבריה: מקצים

מרתון טבריה
מרתון טבריה

  • מחירי ההרשמה המוקדמת בין התאריכים  1.2.19 ועד 1.6.19
  • מחירי ההרשמה הרגילה בין התאריכים 2.6.19 ועד 30.9.19
  • מחירי ההרשמה המאוחרת בין התאריכים 1.10.2019 ועד 29.12.19
  • תאריך סיום הרשמה 29.12.19 בחצות. לאחר מכן, לא תתאפשר הרשמה.

קטגוריות:

מקצה 42.2 מרתון מלא

כללי נשים וגברים

מקום 1,2,3

גברים  נשים
קטגוריית גיל 40-44 35-39
קטגוריית גיל 45-49 40-44
קטגוריית גיל 50-54 45-49
קטגוריית גיל 55-59 50-54
קטגוריית גיל 60-64 55-59
קטגוריית גיל 65-69 60-64
קטגוריית גיל 70-74 65-69
קטגוריית גיל 75+ 70+

מקצה 21.1 חצי מרתון

כללי נשים וגברים

מקום 1,2,3

גברים  נשים
קטגוריית גיל 40-44 35-39
קטגוריית גיל 45-49 40-44
קטגוריית גיל 50-54 45-49
קטגוריית גיל 55-59 50-54
קטגוריית גיל 60-64 55-59
קטגוריית גיל 65-69 60-64
קטגוריית גיל 70-74 65-69
קטגוריית גיל 75+ 70+

מקצה 10 ק”מ

כללי נשים וגברים

מקום 1,2,3

רצי טבריה נשים וגברים

מקום 1,2,3

גברים  נשים
קטגוריית גיל עד 20 עד 20
קטגוריית גיל 40-44 35-39
קטגוריית גיל 45-49 40-44
קטגוריית גיל 50-54 45-49
קטגוריית גיל 55-59 50-54
קטגוריית גיל 60-64 55-59
קטגוריית גיל 65-69 60-64
קטגוריית גיל 70-74 65-69
קטגוריית גיל 75+ 70+

מקצה מרתון 42.2 ק"מ

זינוק מרחוב הבנים בטבריה, דרומה עד עין-גב.
נקודת הגמר תהיה בגן העיר.
המרתון יגיע לנקודת הסיבוב ליד קיבוץ עין גב.

תאריך

יום שישי 03.01.2020

שעת התחלה

07:30

משך מקצה

6 שעות ל- Cut off

נקודת התחלה

רחוב הבנים, טבריה

עלות המקצה

250-300 ש"ח

מקצה מרתון 42.2 ק"מ - על המקצה בהרחבה

זינוק מרחוב הבנים בטבריה, דרומה עד עין-גב.

נקודת הגמר תהיה בגן העיר.

המרתון יגיע לנקודת הסיבוב ליד קיבוץ עין גב.

מרוץ המרתון יסתיים רשמית לאחר 6 שעות מרגע הזינוק.

שירותי תחנות השתיה, השרות הרפואי והמשטרה בחלקו האחרון של המסלול יאספו מאוחר יותר.

הפינוי יתחיל מכיוון עין-גב לגמר.

מקצה מרתון 42.2 ק"מ - מפת המקצה ותחנות מים

מקצה חצי מרתון 21.1 ק"מ

זינוק מרחוב הבנים בטבריה, דרומה עד צומת צמח.
נקודת הגמר תהיה בגן העיר.
חצי המרתון יגיע לנקודת הסיבוב לאחר צומת צמח.

תאריך

יום שישי 03.01.2020

שעת התחלה

07:30

משך מקצה

6 שעות ל- Cut off

נקודת התחלה

רחוב הבנים, טבריה

עלות המקצה

180-230 ש"ח

מקצה חצי מרתון 21.1 ק"מ - על המקצה בהרחבה

זינוק מרחוב הבנים בטבריה, דרומה עד צומת צמח.

נקודת הגמר תהיה בגן העיר.

חצי המרתון יגיע לנקודת הסיבוב לאחר צומת צמח.

מרוץ חצי המרתון יסתיים רשמית לאחר 3 שעות מרגע הזינוק.

מקצה חצי מרתון 21.1 ק"מ - מפת המקצה ותחנות מים

מקצה 10 ק"מ

מסלול 10 ק"מ יוצא מרחוב הבנים בטבריה לכיוון צמח, מסתובב לאחר 5 ק״מ עד לנקודת גמר בגן העיר

תאריך

יום שישי 03.01.2020

שעת התחלה

07:50

משך מקצה

3 שעות מרגע הזינוק

נקודת התחלה

רחוב הבנים, טבריה

עלות המקצה

90-130 ש"ח

מקצה 10 ק"מ - על המקצה בהרחבה

מקצה 10 ק"מ - מפת המקצה ותחנות מים