מרוץ פרס: קטגוריות גיל

מרוץ פרס
מרוץ פרס

קטגוריות גיל

המרוץ עממי, ללא צ’יפים. יהיה שעון כללי וטקס פרסים יתקיים עם שלושת המקומות הראשונים.