מרוץ פרס: מקצים

מרוץ פרס
מרוץ פרס

7 ק"מ

הזינוק יצא מבית-ספר בן שמן לכיוון נקודת אבן הפינה בבן שמן בתמוך לבית העלמין המקומי.

תאריך

יום שלישי 07.04.2020

שעת התחלה

09:00

משך מקצה

שעה וחצי-שעתיים

נקודת התחלה

בית ספר בן שמן

עלות המקצה

ללא עלות בהרשמה מראש

7 ק"מ - על המקצה בהרחבה

הזינוק יצא מבית-ספר בן שמן לכיוון נקודת אבן הפינה בבן שמן בתמוך לבית העלמין המקומי.

7 ק"מ - מפת המקצה ותחנות מים