מרוץ הרי הגעש: קטגוריות גיל

מרוץ הרי הגעש
מרוץ הרי הגעש

קטגוריות גיל

מקצה 30 ק”מ:

נשים/גברים:

18-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70+

מקצה 14 ק”מ: 

נשים/גברים:

18-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70+