מרוץ העגור: קטגוריות גיל

מרוץ העגור
מרוץ העגור

קטגוריות גיל

קטגוריות:

מקצה 10 ק”מ

מקום 1,2,3 כללי גברים ונשים

מקום 1,2,3 גברים ונשים –

גילאי 16-18

גילאי 19-29

גילאי 30-39

גילאי 40-49

גילאי 50-59

גילאי 60-64

גילאי 65-69

גילאי 70+

מקצה 21.1 ק”מ

מקום 1,2,3 כללי גברים ונשים

מקום 1,2,3 גברים ונשים –

גילאי 16-18

גילאי 19-29

גילאי 30-39

גילאי 40-49

גילאי 50-59

גילאי 60-64

גילאי 65-69

גילאי 70+