מרוץ הבוז׳ולה ישראל: מקצים

מרוץ הבוז׳ולה ישראל
מרוץ הבוז׳ולה ישראל

21km

תאריך

יום שישי 22.10.2021

שעת התחלה

06:00

משך מקצה

4 שעות ל- CutOff

נקודת התחלה

יקב ברקן

עלות המקצה

190-250 ש"ח

21km - על המקצה בהרחבה

21km - מפת המקצה ותחנות מים

13km

תאריך

יום שישי 22.10.2021

שעת התחלה

07:00

משך מקצה

2.5 שעות ל- CutOff

נקודת התחלה

יקב ברקן

עלות המקצה

140-230 ש"ח

13km - על המקצה בהרחבה

13km - מפת המקצה ותחנות מים

7km

תאריך

יום שישי 22.10.2021

שעת התחלה

08:00

משך מקצה

2 שעות ל- CutOff

נקודת התחלה

יקב ברקן

עלות המקצה

130-220 ש"ח

7km - על המקצה בהרחבה

7km - מפת המקצה ותחנות מים