מרוץ אצבע הגליל: קטגוריות גיל

מרוץ אצבע הגליל
מרוץ אצבע הגליל

קטגוריות גיל

קטגוריות:

מקצה 15 ק”מ:

נשים/גברים:

18-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-74

75+

מקצה 5 ק”מ

נשים/גברים:

18-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-74

75+