ערד מצדה בזריחה: קטגוריות גיל

ערד מצדה בזריחה
ערד מצדה בזריחה

קטגוריות גיל

17 ק”מ:

מקום 1 כללי – נשים/גברים

מקום 2 כללי –  נשים/גברים

מקום 3 כללי- נשים/גברים

 

11 ק”מ:

מקום 1 כללי – נשים/גברים

מקום 2 כללי –  נשים/גברים

מקום 3 כללי- נשים/גברים