חצי מרתון התבור: חלוקת ערכות

חצי מרתון התבור
חצי מרתון התבור

חלוקת ערכות

יום חמישי, 28/4/22: מהשעה 15:00-21:00 – מיקום יתעדכן בהמשך- אזור האירוע.

יום שישי, 29/4/22 מהשעה 5:00-7:00- שטח הכינוס