אשת המדבר: Terms

אשת המדבר
אשת המדבר

בריאות ובטיחות

על המשתתפות במרוץ להיות בעלות מסוגלות לצעוד 24 ק”מ בזמן שאינו עולה על שבע שעות במקסימום, כולל עצירות. יש לדעת כי מדובר בהליכת שטח שדורשת זמן ארוך יותר מהליכת כביש. השתתפות באירוע ספורט מחייבת מצב בריאותי תקין וכשירות גופנית.

להלן הנחיות כלליות:

 1. מומלץ להיבדק אצל רופא המשפחה בטרם התחלת האימונים.
 2. במידה וסבלתם בימים טרם האירוע ממחלה מלווה בחום או בקלקול קיבה או שלשול – אין להשתתף באירוע!
 3. קראו ולימדו את נושא מניעת מכות חום והרגילו עצמכם לשתיה מרובה.
 4. הקדישו מחשבה לתזונה, לשינה ולהכנות לאירוע. במסלול עצמו פזורות תחנות שתייה והעשרה תזונתית – השתמשו בהם, הרוו הצימאון, הצטיידו בתוסף אנרגיה והמשיכו הלאה.
 5. הכינו את ציוד ההליכה וודאו שהוא נוח לכם ומתאים להליכה ארוכה.
 6. הקפידו על חבישת כובע ומומלץ להרכיב משקפי שמש.

אישורים רפואיים

בעקבות פסיקת בית המשפט 12.2015 אין צורך באישורים רפואיים, אלא בחתימת המשתתף על הצהרת בריאות במהלך הרישום. עם זאת, רק במידה ומשתתף ענה על אחת מהשאלות הרפואיות בטופס ההרשמה בחיוב, הוא מחוייב להעביר אישור רפואי. אישור רפואי יש לעלות לאתר הרישום באתר / בנייד. משתתף שלא יעביר אישור רפואי בתוקף עד 48 שעות טרום האירוע, לא יוכל לקבל את ערכת המשתתף במועד חלוקת הערכות ולא יוכל להשתתף באירוע. ערכת המשתתף, תימסר רק לאחר מסירת האישור הרפואי ולמשתתף לא תהיה כל טענה בקשר עם סירובה של המפיקה להנפיק לו את ערכת המשתתף ולאפשר לו להשתתף באירוע.

ביטול רישום

 1. מדיניות הביטולים הינה בהתאם לחוק הגנת הצרכן ותקנותיו.
 2. במידה ומשתתפת ביטלה את השתתפותה בתוך-14 ימים מיום עשיית העסקה, תהיה המשתתפת זכאית להחזר מלא.
 3. ביטול השתתפות עד חודש לפני האירוע ידרוש דמי ביטול בסך 5 אחוז מדמי הרישום.
 4. ביטול השתתפות לאחר חודש לפנ האירוע ועד שבועיים לפני האירוע- דמי ביטול של 50 אחוז מדמי הרישום.
 5. ביטול השתתפות שבועיים לפני האירוע- דמי ביטול בסך כל התמורה ששולמה.
 6. במידה ויהיה מזג אויר לא מתאים ביום האירוע, האירוע יידחה לתאריך קרוב.